תזכורת מהבינוי: מידעון ענפי החצר

דפי מידע • כניסות

קבצים מצורפים:

מידעון ענפי חצר מעודכן נובמבר 2018

שלום לכולם

מצורף לנוחותכם לריענון מידעון ענפי החצר,

בו מופיע פירוט השירותים הניתנים,

עם פירוט אילו מהם במימון הקהילה ואילו במימון פרטי של החבר.

אנא קראו והימנעו מאי-נעימויות.

בשאלות ניתן לפנות למשרדי הבינוי.