הכספומט חזר לחיים

הודעות מזכירות • כניסות

לכל מי שחשק במזומנים:

הכספומט תוקן וחזר לפעילות.