מעמי רוניס: בחירות לוועד ההנהלה ולהנהלת קהילה

הודעות מזכירות • כניסות

מצורפים דבריו של עמי רוניס:

 

לקראת הבחירות להנהלת הקהילה ולוועד ההנהלה. 

הדבר החשוב בהקמת ועד ההנהלה הוא לא השינוי הארגוני. בסופו של יום שינוי ארגוני הוא כלי ניהולי ולא מהות. הדבר החשוב הוא מספרם הרב של החברות וחברים הרוצים לקחת חלק ולהשפיע על מסע חיינו המשותף. עולה השאלה במי נבחר להנהלת הקהילה ולוועד ההנהלה. מי יהיו החברים והחברות, שיובילו אותנו בתקופה בה המסע המשותף נהיה קשה בשל חוסר במקורות כספיים, חוסר בדיור וחוסר בהסכמה לגבי מהות השיתוף הנדרש לעת הזו.

בעשור האחרון חווינו גופי ניהול, שחלק מחבריהם לא הבינו לעומק את האחריות העצומה של היותם שליחי ציבור דבר שגרם לגדול בקיבוצים לדרוך במקום. אני מציע לבחור לוועד ההנהלה ולהנהלת הקהילה חברות וחברים, שיש להם את הכישורים הבאים- יכולת הקשבה וחוכמת הלב (אינטליגנציה רגשית) בעיקר עבור חברים במשבר. הבנה עמוקה של היות האדם שליח ציבור, שעיקרה טובת הכלל קודמת לטובתי. תפיסת עולם מגובשת לגבי העתיד שלנו כקהילה שיתופית. יכולת התמדה ונחישות גם כאשר הציבור מתנגד או כועס. עצמאות מחשבתית ויכולת לאחוז בעמדה מול צוות הניהול ו/או ה"פרלמנטים" המקומיים. מעורבות ויזמות ולא המתנה לנושאים אותם יעלו צוות הניהול או אירועי החיים. השכלה, ניסיון ותפקיד ניהולי עכשווי לא יזיקו, אבל הם לא בראש הרשימה. 

עמי רוניס