אשכול הבינוי

אשכול תשתיות • 20/8/2019 כניסות

לחברי נען שלום רב

במהלך הימים הקרובים עד יום חמישי יהיה סגור מעבר  הולכי רגל מהמקלט ליד הדואר עד בית נטע לסירוגים עקב עבודות תשתית החלפת קווי חשמל לבית הילדים.

תודה על ההבנה

 

אשכול הבינוי והתשתיות