אשכול הבינוי

אשכול בינוי • כניסות

לחברי נען שלום רב

במהלך הימים הקרובים עד יום חמישי יהיה סגור מעבר  הולכי רגל מהמקלט ליד הדואר עד בית נטע לסירוגים עקב עבודות תשתית החלפת קווי חשמל לבית הילדים.

תודה על ההבנה

 

אשכול הבינוי והתשתיות