לקראת האסיפה: הצעת שינוי מבנה ארגוני

דפי מידע • כניסות

קבצים מצורפים:

חוברת הצעת צוות נען 2030 מבנה ארגוני 30.8

שינויים בהצעת צוות נען 2030 למבנה ארגוני אסיפה שניה 30.8

 

שלום לכולם

לקראת האסיפה הקרובה ביום שני 2/9,

מצורפת ההצעה המעודכנת של צוות נען 2030

לשינוי המבנה הארגוני,

וכן דף המרכז את השינויים שבוצעו.

 

עותק מודפס אפשר לבקש במזכירות מיום ראשון.

שבת שלום