הודעה לכל מנויי העיתונים

הודעות מזכירות • כניסות

לחברים שלום,

עקב תקלה בדפוס - קיבלנו פחות עותקים של עיתון "הזמן הירוק".

חברים שאינם מעוניינים בעיתון - אנא הניחו בתא הדואר של רחלי ביבי, לטובת החברים שלא קיבלו.

תודה!