עובדים בכביש: דרך מזרחית שכ' מרפאה

הודעות מזכירות • כניסות

מחר בבוקר יחלו עבודות אחזקה לדרך שבין חורשת ימית לשכונת מרפאה.

העבודה תכלול פיזור חומר מקורצף, הידוק וריסוס זפת.

הדרך לא תיסגר למעבר רכבים. סעו בזהירות.