ממנהלת הדיור: הסבר לקראת הקלפי

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

ממנהלת הדיור - מכתב בנושא הסדר הביניים לקראת הקלפי