תקציבים: עדכון לגבי מועד תיקונים

הודעות מזכירות • כניסות

שלום חברים

דפי התקציב נשלחו אליכם היום.

עקב ימי החגים שאלות ובקשות לתיקונים ניתן לשלוח עד יום שלישי 15/10 בשעה 10:00 לאורית ברקאי במייל orit@naan.co.il.

ייתכן כי בירורים שצריכים להיעשות עם מוסדות וענפים יידחו לחודש הבא עקב מיעוט ימי העבודה, ובמידת הצורך יתוקנו בתקציב הבא.