הורים טריים אתם זוכרים?

הודעות מזכירות • כניסות

מי שעוד לא העביר פרטים של הבייבי – אנא בהקדם,

שנוכל לצרפו לביטוח של נען.

 

שולחים לעפרי במייל:

ofri@naan.co.il

  1. שם מלא
  2. תאריך לידה
  3. מספר זהות

 

ותבוא הברכה על ראשכם.

פורים שמח ותודה

 

עפרי קרן

מזכירות קיבוץ נען

08-9442803

 

 

childhood