ביטוח דירות: מחר יום פגישות אחרון

הודעות מזכירות • כניסות

ביום רביעי 7.7

20:00-17:00

הזדמנות להיפגש עם נציגי ביטוח חקלאי במועדון,

ולהסדיר את ביטוח דירתכם.

 

רותי גלילי 054-6741401