לחברים שלום הכביש ליד חיים אנוך עד המחסום (מקלט חזי חזון) יה ...

הודעות סמס • 12/1/2020 כניסות

לחברים שלום הכביש ליד חיים אנוך עד המחסום (מקלט חזי חזון) יהיה סגור לתנועה רכבים ליומיים הקרובים לצורך תיקון הכביש .תודה על סבלנות אשכול בינוי ותשתיות