לבהרדט אליהו

דפי זיכרון • כניסות

לבהרדט אליהו

תאריך לידה : 31/03/1916
תאריך פטירה: 19/05/1973
ארץ לידה: גרמניה
בת זוג: יסיה לבהרדט

פיסות חיים

אליהו נולד בברלין בשנת 1916, ימי מלחמת העולם הראשונה.
לא קשה לתאר מצוקת אותם ימים. בית ההורים היה דל בחומר, אך מושתת על מסורת יהודית וערכיה.
ערכים אלו ספג אליהו והם ליווהו וכיוונו אותו בדרכו.

בעודו נער מתה עליו אמו, ובטרם התבגר - עלה הנאציזם לשלטון.
מפלצת זו השמידה בין יתר קורבנות השואה את יתר בני המשפחה.

כנער הצטרף אליהו לתנועת "חוג הנוער היהודי העובד", בה למד להאזין לצליל, לאהוב נגינה, מנגינה ותזמורת,
ואותם אהב כל ימי חייו.

בדרכו להגשמה יצא אליהו ל"הכשרת חוץ-לארץ". במסגרת זו היה ברוסיה הקרפטית ובפולין, בהכשרת גרוכוב.

בשנת 1934 עלה ארצה; צעיר וחסון. בלוח סידור העבודה ובחיי היום-יום נקרא אליהו ל'.
אליהו היה חברי, בעל לב טוב; נוהג היה להקדים ולברך את כולם בחיוך רחב.
נהגנו לקרוא לו בשם חיבה "אלינקה", כי היה הצעיר בינינו.

ככולנו עבד אלינקה בימים ההם בכל העבודות: פרדס, אריזה, הרמת תיבות, עבודה במרחקים, בקו המים לירושלים, טפסן בבניין ובנוטרות. שאיפתו היתה נהגות. באופן יחסי הגיע מהר להגה, וגאוותו היתה על כך.
אליהו היה מסור לעבודה ולמקצוע. נהג לעשות מעשי קונדס, ורבות המעשיות שהתהלכו עליו בתוכנו.
עד היום מספרים כיצד הערים לעתים על משטרת התנועה המנדטורית.

את אשר מנע ממנו הגורל וקיפח את ימי ילדותו, רצה אליהו להעניק למשפחה אשר הקים -
בית חם ליסיה ולבניו.

רבות התכניות לפניו והנה לפתע ובאכזריות נלקח ממשפחתו ומאתנו.

כמעט ארבעים שנה הלך אליהו אתנו. חבר מן השורה. חבר טוב ומסור. וככזה נזכור אותו.

כאן, בבית העלמין שלנו, על יד קברות יקירינו, אנו מצווים לזכור את חלקו של של כל חבר במפעל חיינו,
אשר עיצב אותנו ואת בנינו הממשיכים. אל ניתן לשר השכחה להשתלט עלינו...