משאל 1990

תרבות • 13/10/2020 כניסות

איך הייתם מציירים את הסמל של נען?
שאלנו גם לפני 30 שנה...
https://youtu.be/PXMXGAyQcb4