בינוי ותשתיות: אין עבודות על חשבון הקיבוץ

הודעות מזכירות • כניסות

 

עדכון מאשכול בינוי ותשתיות בעניין תיקונים במערכות חימום מים בבתי החברים:

כפי שפורסם בעבר, בהמשך להחלטה שהתקבלה בתוכנית המשק שלא להקצות מתקציב הקהילה לאחזקת דירות ועד קבלת החלטה ציבורית בנושא

לא ימומנו עבודות על חשבון הקיבוץ, לרבות תיקונים במערכות חימום המים.