שרבני שלום

דפי זיכרון • כניסות

שרבני שלום

תאריך לידה: 23/09/1928
תאריך פטירה: 03/03/1961
ארץ לידה:
בת זוג: עליזה שרבני

פיסות חיים

"...לילות רבים עבדנו במחיצה אחת. גשמים ולילות שרב. וטבעי שהלילה הסוגר
על שני אנשים העובדים בצוותא, הוא הפותח פתח וגושר גשר בין אנשים.
לא בנקל נפתח לבו של שלום לשיחה. תמיד חשתי שכל שנטען ונצטבר מאז ילדות רחוקה,
כל זה דחוס ולחוץ כפקעת בחזה – ללא פורקן.

בגיל צעיר נטש את קן המשפחה ונשלח במסגרת מפעל "עליית הנוער" לאלונים.
שם, באלונים, חש לראשונה את עצמו שווה בין שווים. באלונים נשתחרר ממועקת הילדות
הגזולה, הצטיין בעבודה, וחש איך הוא מתחיל להיות כאחרים – לא מופלה לרעה
ולא מודח, אחד ככולם.

אחר כך הימים של נווה-אור: לראשונה אחריות לענף. וענף הצאן בנווה-אור ענף קשה,
מסובך, בלי הרכב עובדים מספיק. שלום מתמסר בכל לבו לענף זה וחש עלייה בחברה
ובהרגשתו הפנימית.

באותה תקופה בונה שלום את משפחתו ועובר לקיבוץ נען..."

בנען הוא מתבסס בענף הרפת, מתמסר לגינת הנוי שלו ונעשה אבא לבכורתו – אביטל,
וכעבור כמה שנים לבן – ארנון.

למרות זאת משתלטת עליו הפסימיות, ובגבור ייאושו קיפח את חייו במו ידיו.

יהי זכרו ברוך!