שדרתי בנימין

דפי זיכרון • כניסות

שדרתי בנימין

תאריך לידה: 01/03/1903
תאריך פטירה: 02/07/1962
ארץ לידה: פולין
בן זוג: אסתר שדרתי

פיסות חיים

כאילו חש בנימין כי לא ישוב עוד להתרוצץ בשבילי המחנה – לטפל בשירות החברים: בספרייה, בחדר הקריאה,
או ב"מפעל הספר" לחבר. כך הוא נכנס אלינו ערב נסיעתו לבית החולים כשתיק ניירות בידו – רשימות וחשבונות –
באמרו: "המשיכו לטפל בעניינים", וכשניסינו לנחמו ולעודדו, פרץ בבכי וברח.

בנימין, בן עיירה קטנה בפולין. הגיע לנען מההכשרה וחי בתוכנו עשרים וארבע שנים.
בנוף החברים של נען היווה בנימין משהו מיוחד, אולם השתרש והשתבץ בחיי המקום. אם כי לא הכרנוהו כאיש ביטוי
בכתב או בעל-פה, הרי שכולנו ראינו את יחסו העמוק שגילה למילה המודפסת והיה שליחה בכל מקום שנמצא.
פעל כל חייו להפצת הספר בין החברים, טיפח את הפינה להחלפת ספרים. הספרנות לא הייתה בשבילו תחביב ולא
מקצוע, כי אם שליחות.

בעבודה גילה נאמנות וחריצות. יותר משפעלו בו כוחות פיזיים, פעלה בו האמביציה להוכיח את עצמו, וכך היה מוביל
ראשון עם המגהץ ביד ואיש לא השיגו.

בימיו האחרונים, בשכבו על ערש דווי, מפרפר בין החיים והמוות, התעניין בנעשה בבית.

כך חי וכך הלך מאיתנו בנימין: חבר וידיד של כולם, וכך גם יישאר שמור בזיכרוננו.