סגירת הדואר

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

קובץ מצורף 18

הדואר סגור עד הודעה חדשה.
הדואר יחולק פעמיים בשבוע.
חבילות תימסרנה בתאום עם אורנה.
כל שאר הפעולות של הדואר, לא תתקיימנה.
בריאות רבה לכולנו!