שיוך: אסיפה לקראת קלפי

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

לקראת קלפי שיוך 7.2

מצורף נוסח טופס קלפי לאישור באסיפה הקרובה.