יום ד', 8.1.20: בניחוח איטלקי - יצירות לסופרן, חליל בארוק ולאוטה

בית ניגונים לדוד זהבי • כניסות