דיווח הכנסות חברים לשנת המס 2019

טפסים • כניסות

קבצים מצורפים:

דיווח הכנסות חברים לשנת המס 2019

כחלק מהשינויים שחלו במיסוי הקיבוץ המתחדש וחבריו בשנת 2017, נדרשים כלל החברים
לדווח, מדי שנה, על מלוא הכנסתם דרך הקיבוץ.

הדיווח צריך להסתיים ברבעון הראשון של השנה העוקבת, קרי עד אפריל 2020.


לחברים השכירים:

נען מחויבת לדווח על הכנסתכם, דרך הקיבוץ, באופן שוטף ולשלם מקדמות. על כן אנו נדרשים לקבל את תלושי השכר שלכם) בין היתר, לצורך דיווח על ניכוי המס במקור הקיים בתלוש).

לחברים שהנם עצמאיים:

חברים אלה מנהלים ספרים ומדווחים לרשויות המס (כמו כל עצמאי בישראל). למרות שהאחריות לדיווח מוטלת עליכם, החברים, הכנסתכם (והמס בגינה) תחויב דרך דוח המס של הקיבוץ ולא בנפרד.


להלן פירוט על הנדרש מכל חבר וחברה לפי הסטטוס התעסוקתי שלכם בשנת 2019 :
1. שכירים - נדרשים להעביר תלוש אחרון (מי שעבד כל השנה - תלוש דצמבר 2019) וטופס 106 של שנת 2019. חברים שעובדים ביותר ממקום עבודה אחד צריכים להביא טפסים בהתאם.
2 .עצמאיים שמנהלים תיק - צריכים להעביר טופס 1301 ושומת מס סופית (באישור רו"ח המטפל בתיק). מומלץ להתייעץ עם דומיניק בהנה"ח dom@naan.co.il לפני הגשת התיק לרו"ח.
3 .חברים שקבלו תקבולים מביטוח לאומי בנושאים הבאים: דמי לידה, דמי אבטלה ומילואים – נדרשים
להביא אישור שנתי מביטוח לאומי. ניתן להוציא דרך אתר ביטוח לאומי, באזור "שירות אישי".
ב. חברים שלא עבדו ולא קבלו תשלום כלשהו – צריכים לחתום על טופס "הצהרת אי הכנסה"
הטופס ניתן להורדה מאתר נען.
4 .חברים בפנסיה – יש להגיש ט' 106 מהפנסיה אותה מקבלים, מלבד טפסי פנסיה מחברת "מגדל"
הניתנים לנו במרוכז.
את הטפסים יש להעביר להנה"ח באחת משלוש הדרכים הבאות:
1 .להניח בתיבת הדואר בכניסה למזכירות (התיבה נעולה, יש לשלשל את המסמכים דרך הפתח)
2. לשלוח את המסמכים הנדרשים במייל לכתובת income@naan.co.il
3. להשתמש בטופס מקוון שילווה אתכם צעד-אחר-צעד בטפסים הנדרשים (דרושה כניסה עם חשבון ג'ימייל).

שימו לב:
יש לשלוח קבצי pdf או קבצי תמונה.
יש לסרוק את הטפסים ולא לצלמם במצלמת טלפון (לוודא שהכתוב בהם קריא).

לשאלות או הבהרות נוספות, ניתן לפנות בטלפון או במייל לדומיניק שניידר dom@naan.co.il או בטלפון ☎️ 052-4486149

תיבת הדואר בכניסה למזכירות - להגשת דיווחי הכנסות