בחירות 2.3 - עדכונים

הודעות מזכירות • כניסות

שימו לב,

בקלפיות בנען יוכלו להצביע רק מי שבתעודת הזהות שלו רשום בכתובת "קיבוץ נען".

תושבים שנען אינה כתובת מגוריהם, מוזמנים לפנות לקלפיות בגני הדר ורמות מאיר – שם ניתן להצביע עם תעודת זהות ללא קשר לכתובת.

צאו להצביע!