ממנהלת הדיור: הסבר בנושא החלפת מגרשים

דפי מידע • כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום מנהלת הדיור 22.5

לחברים שלום

 

נענינו לבקשה שהופנתה אלינו מהציבור לבחון פתרון לשיוך בר השגה למשפחות צעירות באמצעות החלפת מגרשים.

הכוונה היא שחבר המתגורר במגרש לשיוך וזכאי לשייכו יוכל "להחליף זכויות" עם חבר שזכאי לבנות בבנייה החדשה.

מצורף מכתב המגדיר את כללי היסוד הראשוניים להחלפה בין שני דיירים.

התהליך מורכב, וחברים אשר רוצים ללמוד ולבחון אפשרות זו מוזמנים לפנות לעודד רובין.

 

בברכה,

מנהלת הדיור