המערכת עוברת שדרוג של מסד הנתונים

ניתן להמשיך ולשלוח הודעות לאתר - הסיכומים יישלחו כסדרם

אנו מתנצלים על התזמון הלא נח של השדרוג