גיל רך הבהרה: הכוונה היא הרשמה לגילי לידה עד 3 העיכוב ברישום ...

חינוך נען • 17/5/2020 כניסות

גיל רך הבהרה:

הכוונה היא הרשמה לגילי לידה עד 3

העיכוב ברישום הוא בקבוצות של בתי התינוקות (שנת חיים ראשונה ילידי 2020).

ובפעוטונים (שנת חיים שנייה, ילידי 2019, 2020)

תודה, חמוטל