הרשמה לטיולי חוג הנוער

חוג הנוער • 22/9/2021 כניסות

ההרשמה מתבצעת אצל דגנית אילן בווטסאפ הפרטי כל צורה אחרת לא נקלטת.
קבוצות הווטסאפ הקודמות אינן פעילות.
לידיעתכם