תזכורת למנויי העיתונים

הודעות מזכירות • כניסות

בשבוע הבא, בימים שלישי ורביעי (5-6.4) יחולקו העיתונים לתאי הדואר על ידי מחלק חיצוני שאינו מכיר את קו החלוקה.