תקלת כבלים ואינטרנט עקב תקלת חשמל בטיפול

אשכול תשתיות • 15/10/2019 כניסות

תקלת כבלים ואינטרנט עקב תקלת חשמל בטיפול