הכביש מול מרכז יצירה סגור עד חמישי בבוקר

הודעות סמס • כניסות

הכביש מול מרכז יצירה סגור עד חמישי בבוקר