הכביש מול מרכז יצירה סגור עד חמישי בבוקר

הודעות סמס • 13/1/2020 כניסות

הכביש מול מרכז יצירה סגור עד חמישי בבוקר