מנהלת הדיור: אכלוס דירות שהתפנו

דפי מידע • כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום אכלוס כדורגל

לחברים שלום
מצורפת רשימה מעודכנת ומתוקנת של אכלוס דירות שהתפנו במעבר לשכ' כדורגל,
מעודכנת לתאריך 25.5.19.
בברכה,
מנהלת הדיור
‏‏