ממשיכים לעבוד על המרכזייה משעה 10:30 עד 12:30 ייתכנו שיבושים ...

אשכול תשתיות • 12/1/2021 כניסות

ממשיכים לעבוד על המרכזייה משעה 10:30 עד 12:30 ייתכנו שיבושים בשיחות טלפון