גז: מזרחי בחופש

הודעות מזכירות • כניסות

אייל מזרחי בחופש עד סוף השבוע.

בבעיות גז דחופות לפנות ליהודה קרן 054-5647117