דורון שמשון

דפי זיכרון • כניסות

דורון שמשון

תאריך לידה: 06/05/1910
תאריך פטירה: 07/07/1987
ארץ לידה: פולין
בת זוג: בתיה דורון

פיסות חיים

"אדם לעמל יולד"... כך כתוב. ושמשון, שנולד בוורשה, לפני 76 שנה, למשפחה
יהודית רבת ילדים, שקיימה עצמה בקושי, יצא מגיל צעיר לעבוד ולעזור לאביו בפרנסת המשפחה.

אביו, שהיה ציוני, עלה ארצה עם משפחתו ב-1924, כשבארץ נמצאים כבר שני אחיו של שמשון.
המצב בארץ לא היה טוב וגם פה לא היתה הפרנסה רבה. שמשון יצא לעבוד כדי לעזור למשפחתו.
דרך עבודתו הגיע ל"נוער העובד" וכך הכיר את קבוצת העבודה של ראשוני נען ברחובות,
והצטרף אליהם.

בין ארבעים-ושניים הראשונים שהקימו את נען היה שמשון, וזכות זו עברה כחוט השני בחייו – שהיו דוגמה
למסירות והשקעה בעבודה ובתפקידים. כאשר היתה החלטה לעשות מעשה – קם שמשון ועשה זאת,
ללא היסוסים וללא חרטות. כך הגיע לעזרה, לאחר מלחמת השחרור, לקיבוץ "הגוברים" – גדות של היום,
ובנען נשארה המשפחה – בתיה עם שלושת הילדים – אורי, מיכל וישראל התינוק. ובתנאים של אז היו הביקורים
מעטים והניתוק קשה. תפקידו של שמשון כמלווה היה חשוב לקיבוץ הצעיר שרק צעד את צעדיו הראשונים,
והשתדל להקל על הנערים שרק הקימו קיבוץ.

המאפיין את שמשון זה מסירות והתמדה. עבד בלול בנען כשלושים שנה. השקיע ממרצו ומיכולתו לקידום ענף זה,
לא רק בנען אלא גם במסגרת ארצית, ותרם רבות ביעוץ והדרכה לקיבוצים שהקימו לולים.

כשחוסל ענף הלול בנען עבר לעבוד במפעל, וגם במקום עבודתו זה השקיע מעצמו בכל מסירותו.

שמשון אהב את החיים והשתדל למצות אותם. תמיד רצה לראות עוד, לסייר ולהכיר כמה שאפשר יותר.
אפילו כשנחלש לא ויתר על נסיעות לביקורים אצל בניו ונכדיו ולא ויתר על עיסוקיו הנוספים.

איש משפחה אוהב היה שמשון ואת כל רוחב לבו פתח, יחד עם בתיה, לנכדיו הרבים.
תמיד זכר את ימי ההולדת שלהם ודאג לברכם ולשלוח להם חבילות עם ממתקים.
נכדיו ידעו שביקור בנען אצל סבא וסבתא תמיד יהיה מלווה בתשומת לב ובהרבה אהבה.

לא "שמשון הגיבור" במימדיו היה שמשון שלנו, אך כחבר ורע, כבעל, כאב וכסבא היה "גדול".

אחד משלנו – אחד שבנה את נען מראשיתה, שראה את החולות הצהובים נסוגים מפני הירוק
של העצים שנטע, את הבניינים צומחים ואת הקיבוץ מתרחב.

חבר שלנו הלך מאיתנו...

יהי זכרו ברוך!