מגילת אסתר: קריאה היתולית

הודעות מזכירות • כניסות

צוות "כזה ראה וחדש" מזמין לקריאת מגילה

מרתקת, משמחת ומעוררת מחשבה

הערב 20:30 בבית ניגונים. מוזמנים באהבה