תזכורת: מפגש הסברה בנושא שינוי היתר הפליטה של מפעל נשר - בבניין ה..., יום ג׳ 25 בפברואר 2020, 18:00 - 19:00 (IST)

לוח תזכורות • 25/2/2020 כניסות

תזכורת: מפגש הסברה בנושא שינוי היתר הפליטה של מפעל נשר - בבניין ה..., יום ג׳ 25 בפברואר 2020, 18:00 - 19:00 (IST)