קול קורא לתפקיד מזכיר/ת הנהלה

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

קול קורא לתפקיד מזכיר.ת הנהלה בנען 18.11

מצורפים פרטי התפקיד.

בהצלחה!