קופת בית 26.12.19

הודעות מזכירות • כניסות

ביום ה' 26.12.19 קופת בית פתוחה בשעות 11:00-12:30 (חד פעמי)

 

בברכה אורלי