אשכול הבינוי: מידעון ענפי החצר - מעודכן לחודש יולי 2019

דפי מידע • כניסות

קבצים מצורפים:

מידעון ענפי חצר מעודכן יולי 2019

שלום לכולם

מצורף לנוחותכם – לריענון – מידעון ענפי החצר שעודכן לחודש יולי 2019,

בו מופיע פירוט השירותים הניתנים,

עם פירוט אילו מהם במימון הקהילה ואילו במימון פרטי של החבר.

אנא קראו והימנעו מאי-נעימויות.

בשאלות ניתן לפנות למשרדי הבינוי.