דיווח על הכנסות חברים לשנת המס 2019: הבהרה לפנסיונרים

מש"א • 25/2/2020 כניסות