בריאות, סיעוד ורווחה

📞 טלפונים ענפים • כניסות

מנהלת האשכול, דפנה גונר, 052-4204788

מזכירת האשכול, יעל שריד שבירו, 052-5792127

בית הדרים, הדס פוקס, 052-4572056

בית הדרים - משרד, 08-9442840

מטפלת שטח, ג'ניה קוצ'ירנקו, 054-6741391

מרפאת חברים, הדס עדי שרון, 050-7356480

מרפאת שיניים, קרן סוקולובסקי, 052-8310166

סיעוד ביתי, אהובה פוקס, 050-7689781

רווחה, לימור אלי יהודאי, 052-6931190