טיפול קלנועיות בשבוע הבא

הודעות מזכירות • כניסות

לכל בעלי הקלנועיות:
ביום שלישי, 26.10, יתקיים יום טיפול לקלנועיות בין השעות 09:00-12:00 בחניית בית הכנסת.