שיבושי אינטרנט: בכל הארץ תקלת אינטרנט ארצית. לא בטיפולנו. תה ...

הודעות מזכירות • כניסות

שיבושי אינטרנט: בכל הארץ

תקלת אינטרנט ארצית. לא בטיפולנו. תהיו חזקים. יום טוב