הדואר יהיה סגור היום. עטרה חולה. בריאות לה ואיתכם הסליחה🙏

הודעות מזכירות • כניסות

הדואר יהיה סגור היום. עטרה חולה. בריאות לה ואיתכם הסליחה🙏