הרצאה של עמוס שיפריס היום בהדרים

תרבות • 27/11/2019 כניסות