תזכורת - יום מרוכז לפנסיונרים - תיאום מס ומילוי טופס 101

הודעות מזכירות • כניסות

תזכורת:

 

ברגעים אלו מתקיים במועדון יום מרוכז לפנסיונרים.

מי שעדיין לא הגיע למילוי טופס 101 תיאום מס -מתבקש להגיע למועדון.

מחכים לכולכם, לא לפי סדר שמות המשפחה ולא לפי אותיות, כל מי שעדיין לא הגיע – שיגיע.

המשך יום נעים,