לטיפולכם היעיל: מעבירים טפסי 106

הודעות מזכירות • כניסות

שלום חברים,

בימים אלו נשלחו לשכירים טפסי 106 של שנת 2021. מבקש להזכיר שעל פי החלטות נען על כל

חבר להעביר להנהלת החשבונות דוח על כל הכנסותיו השנתיות עד לחודש מאי בשנה העוקבת.

עיכוב בקבלת הנתונים מקשה על התנהלות הקיבוץ בתחומים רבים כגון התחשבנות המיסוי מול

החברים, זכאויות והתנהלות מול רשויות.

הנתונים שנדרשים הם טפסי 106 מכל מקומות העבודה שבהם עבדתם במהלך 2021,

כולל דמי אבטלה, תלוש שכר חודש 12/21.

פנסיונרים מתבקשים להביא 106 מכל חברות הפנסיה.

על עצמאים להעביר את הדוח המלא לפי הכללים, כולל דוח רווח והפסד, 1301 חתום.

חברים שאין להם הכנסה בשנת 2021 מכל מקור שהוא - נא לצרף מכתב הצהרה על כך

בצירוף חתימתכם.

 

אבקשכם להעביר בהקדם את החומר הנדרש למייל office@naan.co.il  או להניח בתיבת הדואר

בכניסה למזכירות או להביא למזכירות לידי מיכל גורני.

 

תודה על שיתוף הפעולה,

עופר כהן – מנהל כספים