שלושים לעליזה ורדי

הודעות מזכירות • כניסות

ביום ראשון, 22.5, בשעה 17:00, נעלה לקברה של עליזה ורדי לגילוי מצבה.
המשפחה