חיובי בילינג: עדכון

הודעות מזכירות • 15/5/2020 כניסות

בשל תקלה בחיובי הבילינג לחודש אפריל, הם לא נכללו בדפי התקציב שנשלחו לחברים אך כן נכללו בחיובי התקציבים בבנק.

דפי תקציב חדשים יישלחו בתחילת השבוע.

סליחה ותודה על ההבנה.