חיובי בילינג: עדכון

הודעות מזכירות • כניסות

בשל תקלה בחיובי הבילינג לחודש אפריל, הם לא נכללו בדפי התקציב שנשלחו לחברים אך כן נכללו בחיובי התקציבים בבנק.

דפי תקציב חדשים יישלחו בתחילת השבוע.

סליחה ותודה על ההבנה.