תיקון טעות

דפי מידע • כניסות

 

לחברים שלום,

 

בחוברת שהופצה לקראת הדיון אודות המבנה הארגוני וקבלת החלטות באסיפה הערב חלה טעות סופר:

עמוד 24- בקבוצה מספר 1 נרשמו בטעות רשימת בעלי התפקידים במספרים 13, 15, 16,17, תפקידים אלו אמורים להיות בקבוצה מספר 2. 

עמוד 25- בקבוצה מספר 2 נרשמו בטעות סעיפים מספר 4 ו-8 שאמורים להיות ברשימת התפקידים בקבוצה מספר 1. 

נשמח לראותכם באסיפה,

 

צוות מבנה ארגוני.