הזמנה לערב שיתוף ציבור ועד הנהלה, הנהלת קהילה ומה שביניהם - אוקטובר 2019

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה לערב שיתוף ציבור ועד הנהלה והנהלת קהילה ומה שבניהם אוקטובר 2019

 

 

טל בניטה

מזכירות קיבוץ נען

08-9442836